Frank Kerkhoffs, Vilt - Valkenburg (NL)

Duivenziektebeelden en oplossingen

Wormen

Dit is een vaak onderschat probleem bij de duiven. Hoofdzakelijk spreken we van een besmetting door rondwormen (= Ascaridia columbae) en/of haarwormen (= Capillaria spp.). De rondworm kunnen we soms macroscopisch (= met het blote oog zichtbaar) aantreffen in de mest als een dunne spaghettisliert. Deze wormen hechten zich vast in het voorste deel van de dunne darm en kunnen soms door hun massale aanwezigheid de darm verstoppen. Ze zullen ook de oorzaak zijn van een slechtere resorptie (= vertering) van het voedsel met een chronische vermagering en verlies van de conditie tot gevolg.
In tegenstelling tot de rondwormen kunnen we een infectie met haarwormen nooit macroscopisch waarnemen, maar zal een microscopisch mestonderzoek tot de diagnose leiden. De haarworm is weinig diersoortspecifiek en kan i.t.t. de rondworm afkomstig zijn van kippen, kalkoenen, kwartels en duiven.

Zelfs een klein aantal van deze wormen kunnen een nefaste invloed hebben op de conditie van de duif. Zeldzaam zien we ook een duif besmet met een lintworm (Hymenolepis columbae). Hierbij is er slechts 1 duif besmet en is er geen rechtstreekse besmetting mogelijk van de andere duiven op het hok.


Curatief (= bij ziekte):
- Spoelwormen:
  • 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen op dag 1
  • Hok grondig reinigen en liefst branden
  • Nogmaals 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen na 8 dagen
- Haarwormen:
  • 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen op dag 1
  • 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen op dag 2
  • Hok grondig reinigen en liefst branden
  • Nogmaals 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen op dag 8
  • Nogmaals 1 tablet AVICAS of SPARTAKON toedienen op dag 9
Preventief (= voorbehoedend):
We kunnen preventief behandelen 1 maand voor het broedseizoen en 1 maand voor het vluchtseizoen door middel van 1 tablet AVICAS of SPARTAKON per duif

Belangrijk:
Alle duiven gelijktijdig behandelen en tussen de behandeling het hok grondig reinigen en branden
.
 
   
Startpagina
Introductie
Stamopbouw
Kweekduiven
Vliegduiven
Historische resultaten
Resultaten 2003
Resultaten 2004
Resultaten 2005
Kampioenschappen
 
Links naar andere sites
Laatste nieuws
 
Laatste update 4-maa-2006

Frank Kerkhoffs, Ptr.Tillie str. 17, 6325 AL, Vilt - Valkenburg (NL), (+31) 043-6040798